RIM-PAC International

2020 CHINA TOURS


Traditional China

Beijing, Xi'an, Jinan, Qufu,
Suzhou-zhou Village, Hangzhou, Shanghai
15 Days

China Highlight

Beijing, Xi'an, Hangzhou, Tongli, Suzhou, Shanghai
13 Days

Yangtze River Cruise
Beijing, Xi'an, Maoping,
Yangtze River Cruise, Chongqing,
Guilin, Shanghai, Suzhou
17 Days

China & Tibet
Beijing, Xi'an, Chengdu, Lhasa,
Guilin, Shanghai, Suzhou
17 Days

Scenic China
Beijing, Xi'an, Guilin, Huangshan, Hangzhou, Suzhou, Zhou Village, Shanghai
18 Days

The Silk Road
Beijing, Urumuqi, Kashigar, Turpan, Dunhuang, Xi'an, Shanghai
17 Days

China Beyond the Clouds
Minority & Nature Tour

Beijing, Kumning, Zhongdian, Lijiang, Dali, Jiuzaigou, Chengdu
16 Days